Van jongs af aan hou ik mij bezig met het maken van sculpturen. Ik ben geboren in Scheveningen. Daar aan het strand was er genoeg zand voorradig om me als kind te kunnen uitleven en te ontwikkelen door vormen te maken van zand en ander materiaal dat ik voor handen kreeg. Later ontdekte ik de klei en heb ik mij verder ontwikkeld in het maken van sculpturen in klei.
Klei heeft mijn hart, vooral ruwe klei. Ruwe klei daagt mij uit schetsend te werken waardoor mijn werk tot die vorm en uitdrukking komt die ik bedoel en kenmerkend is voor mijn stijl. Ik heb les gekregen van de bekende beeldend kunstenaar Cor Dam. Van hem is monumentaal werk te vinden in en aan gebouwen en op pleinen en straten in Nederland. Ik heb mij onder zijn leiding verder ontwikkeld tot het werk wat ik heden maak.
De drijfveer achter mijn werk is hetgeen ik opmerk in de wereld om mij heen: er is altijd wel iets dat blijft hangen, iets wat vraagt om verbeeld te worden. Dat kunnen actuele onderwerpen zijn die mij aanspreken. Bijvoorbeeld het vluchtelingen vraagstuk, maar ook het door de eeuwen heen uitgebeelde thema moeder en kind. Vooral boeiend vind ik mensen en dat wat mensen beweegt of in beweging brengt. Een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol hierbij speelt het uitleven van mijn christen-zijn.
Mijn grote inspiratiebronnen zijn de bijbel en de preken die ik zondags in de kerk hoor. Al lezend en luisterend komen beelden naar voren die mij prikkelen om hetgeen ik opneem te verbeelden, tot uitdrukking te brengen in klei: momenten worden monumenten. Zo ben ik bezig. En zo wil ik graag met u en met jou delen uit mijn leven. Door wat ik schep deel ik de gave die ik kreeg van de Grote Schepper met wie er ook maar van wil genieten.
Over mij
Exposities
Galerij
Ria van Oosten
ria@vanoosten.nl